Friday, October 19, 2012

Debat Guiat "El cas alemany"

Debat guiat (Alba Castilla, Viviana Henríquez, Nabila Mahyou, Jaume Gassó)


Institució..........................................................Data....................                           .

 

DEBAT GUIAT SOBRE EL CAS ALEMANY:
Baixa remunerada per maternitat durant un període de 2 anys i reintegrament laboral posterior.

 

Components del grup

El teu nom....................................................................
Nom............................................................................
Nom......................................... ..................................
Nom....................................................... …..................
Nom....................................................... …..................


A. FASE DE POSICIONAMENT. Escriu els noms dels components del grup i escull un moderador. Escull entre les opinions següents i/o inventa altres. Marca també la posició dels teus companys i defineix si es donen posicions contraries en una sola ronda de paraules si és possible. (10 minuts)0
La baixa per maternitat a Alemanya es perfecta, ja que als primers dos anys de vida d'un infant no hi ha cap cura millor per a ell que la que li pugui donar la seva mare.

0 La baixa per maternitat a alemanya es massa llarga, ja que hi ha espais on els pares poden deixar els seus fill per tenir-ne cura (escoles bressol, etc)


0 La mare no hauría de poder-se reincorporar al seu lloc de feina un cop terminada la seva baixa, ja que despres d'haver passat tant de temps sense treballar,  pot costar-li tornar a agafar el ritme de treball i perjudicar l'empresa.


0 La reincorporació de la maré al seu lloc de treball ha de ser un dret inel.ludible, ja que el fet de poder tenir fills, no ha de ser una carta a favor de la discriminació laboral de la dona.

0 La baixa tan llarga per maternitat no es gens favorable per al nadó, perque s'acostuma a estar sota la protecció de la mare. Així li costará més el moment d'incorporar-se als centres educatius quan arribi el moment.

0 Tot i que després haurá d'acostumar-se a la separació dels seus progenitors, el temps que el nen pasa amb la seva mare li serveix per desenvoluparse millor socioafectivament i adquirir un cert nivell de confiança.


0 La baixa per maternitat ha de ser remunerada perque es una ajuda molt important per a la familia.

0
La baixa per maternitat no hauría de ser remunerada perque es una càrrega econòmica molt important per a la nació

0
La baixa  per maternitat no s'hauria de focalitzar només a la mare, si no que hauría de ser un dret de tots dos progenitors.

0
Hauria de fer-se un test psicològic per determinar quin dels dos progenitors està millor capacitat per encarregar-se de les cures del nen i que aquest adquireixi  els drets de la baixa


..................................................................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................................................


B. FASE D'ARGUMENTACIÓ. Per torns, dona raons que justifiquin i concreta les teves opinions, anomena els components del grup amb qui estàs d'acord i defensat o defenseu-vos de les opinions contraries, si et demanen alguna aclaració, contesta; en el cas contrari, senyala o escriu la teva resposta per respondre quan et toqui i així evitar monopolitzar la conversació o parla en cercles. Resumeix igualment les intervencions dels teus companys i anota'l (en tres rollant-ne de paraules o 20 minuts)

 

 

0 A mi em sembla que a Alemanya li donen massa importància a la baixa per maternitat, perque els nens poden estar igual de ben cuidats a qualsevol llar d'infants o escola bressol. A més,  així donen l'oportunitat a la creació de nous llocs de treball.

0 Jo no estic d'acord en que se li doni massa importància,  per a mi, sense cap dubte, ningú tindrà millor cura d'un nen que la seva pòpia mare.
Estic a favor d'aquesta baixa per maternitat, pero no veig bé que li continuin pagant el total integre del sou durant els dos anys ni que la deixin reincorporar-se a la feina... això es una carrega molt important per la economia global del país.


0
I per qué ha de agafar la baixa la dona? Em sembla una clara discriminació positiva cap a aquesta i una falta de confiança encara més gran cap a l'home. La baixa hauría de ser compartida o com a mínim s'hauría de mirar quin del dos pares está millor capacitat per quedar-se amb la criatura.

0
A mi no m'importa la durada de la baixa ni quin dels dos pares l'adquireixi, perque mes o menys estic d'acord amb gaire be totes les opinions que heu expossat. Per a mi el que es realment important es que la baixa per maternitat sigui remunerada, per ajudar a la mantenció del nen i que despres el pare o la mare es pugui reincorporar al seu lloc de treball.

 

C. FASE DE CONCLUSIONS. Per torns i breument, defineix la postura que adoptes al final del debat, si igual o diferent respecte teva opinió inicial i les raons que t'han portat a mantenir o canviar de parer. Anota les intervencions dels teus companys i les conclusions del grup. (15 minuts).

0 
Dos personas han arribat a la conclusió de que una baixa per maternitat està bé, pero que es massa llarga i s'hauria de retallar una mica el temps.
 Això ho diuen perque pensen que dos anys es una mica exagerat en tots els sentits (dificultat a la reintegració laboral posterior, gran despesa econòmica, etc.)


0  Entre tot el grup hem estat d'acord en que la baixa hauría de ser compartida o donada a la persona més preparada per portar a dur la tasca


0  Dos de les persones creuen que la baixa per maternitat hauría de ser suprimida, ja que aixó crearia noves oportunitats de treball com llars d'infants, a on els nens estaríen igual de ben atesos i aisí els pares podríen reincorporarse sense perdre temps al treball


CONCLUSSIÓ:

Al final hem arribat a la conclussió de que independentment de que la baixa sigui mes llarga o curta, que sigui remunerada o no, el més important de tot es el benestar del nen.
 Per tant hauría de poder-se escollir que es el que es vol fer: Qui vulgui deixar els seus fills a llars d'infants hauría de tenir possibilitats per fer-ho, i qui vulgui agafar la baixa i encarregar-se personalment del seu fill també hauría d'estar en tot el ple dret de fer-ho així.
 En el que estem tots d'acord unànimement es en que tant pare com mare hauríen de tenir els mateixos drets per optar a aquesta baixa per paternitat/maternitat.

                                                  


                               auto-evaluació   -    nota formador


nota de grup (organizació)..............................................................

 

nota individual......................................................................................

respecto en el torn de paraula, emaptia, asertivitat.

No comments:

Post a Comment