Friday, October 19, 2012

debate guiado

 

Institución Fecha 11/10/2012DEBATE GUIADO

SOBRE LA EDUCACIÓN GRATUITA EN LA 1ª INFANCIA.Componentes del grupo

Nombre Ana Benitez
Nombre Awatif Attiyaoui
Nombre Lorena Amat
Nombre Nerea Domínguez


A. FASE DE POSICIONAMIENTO. Escoge entre las opiniones siguientes y/o inventa otras. Marca también la postura de tus compañeros y define si se dan posturas opuestas en una sola ronda de palabra si es posible (10 minutos). • Al ser gratuït permet que tots els nens tinguin el mateix dret a accedir a l'etapa infantil. Sense distincions econòmiques.


 • Tenen la tranquil·litat de saber que l'educació del nen estará sempre coberta.


 • La mare pot ocupar el temps a treballar per així cotitzar, per a una jubilació digna.


 • La mare disposa de més temps lliure per dedicar-ho als seus quefers.


 • El nen té la possibilitat des de ben d'hora de relacionar-se amb altres nens i amb el seu entorn.


 • Afavoreix la seva relació amb altres nens i la seva pròpia estimulació en la segona etapa.


 • La mare rep un sou durant la primera etapa de educació infantil del nen i ella decideix que fer.


 • La mare és l'encarregada de l'educació del nen en la primera etapa.


 • Pensen que l'educació en la primera etapa no és necessària i que la poden suplir ells mateixos.


 • Perquè els que no tenim fills hem de pagar educació gratuïta als altres?

 

 

B. FASE DE ARGUMENTACION. Por turnos, da razones que justifiquen y maticen tus opiniones, cita a los componentes del grupo con quienes estas de acuerdo y defiéndete o defendeos de las opiniones contrarias; si te piden alguna aclaración, contesta; en caso contrario, señala o escribe tu respuesta para contestar cuando te toque y así evitar monopolizar la conversación o hablar en círculos. Resumen igualmente las intervenciones de tus compañeros y anótalo (en tres rondas de palabras o 20 minutos).

 • A França l'educació infantil es gratuïta per tant indistintament de la teva situació económica pots portar els teus fills a la guarderia.


 • Per aquesta mateixa raó no tens que preocuparte de la educació del teu fill perque saps que está a les teves mans que pugui anar-hi i no has de dependre dels diners.


 • Hi ha mares que no poden deixar els seus fills a una guarderia per questions econòmiques i això fa que tinguin que surtir del mercat laboral i durant aquest temps es quedin sense cotitzar.


 • Com hem dit abans amb l'educació del nen gratuïta pots deixar-lo a la guarderia i tenir més temps lliure per a tú.


 • Jo crec que es molt positiu que el nen es relacioni des de ben petit amb altres nens perque vagin aprenent a compartir, a relacionar-se...


 • Amb el pas del temps s'ha comprovat que lis costa molt menys començar el colegi als nens que prèviament han anat a la guarderia i han tingut contacte amb altres nens que no pas els altres.


 • Jo penso que estaría molt bé rebre un sou durant la primera etapa del nen i que tu poguessis determinar si amb aquests diners vols que el teu fill vagi a la guarderia o vols fer-lo servir en altres cosas.


 • Com a mare del teu fill penso que qui millor que tú per donar-li uns valors i una educació al teu fill.


 • La educació en els primers anys de vida dels infants no és gairebé important ja que encara no s'assabenten de res.


 • No entenc perquè els que no tenim fills ni volem tenir-ne en un futur tenim que estar pagant a l'estar una educació gratuïta per els altres.

 
 
C. FASE DE CONCLUSIONES. Por turnos y brevemente, define la postura que adoptas al final del debate, si igual o diferente respecto tu opinión inicial y las razones que te han llevado a mantener o cambiar de parecer. Anota las intervenciones de tus compañeros y la conclusiones del grupo. (15 minuts).
0 Todos han mantenido las opiniones originales,
0 Han habido cambios de parecer a lo largo del debate,


0 Todos compartimos la misma opinión,
0 Hay dos grupos diferentes de opinión,
0 Hay más de dos grupos de opinión sobre el tema,Ana Benitez

Lorena Amat

Awatif Attiyaoui

Nerea Domínguez

No comments:

Post a Comment