Wednesday, September 19, 2012

CFGS C6 Bases Antropològiques - IndexDijous 20 Sept 2012 - Dilluns 24 Sept 2012

CFGS Integració Social 1er                                                                        Ins. Camps Blancs 2012-13

Bases Antropològiques i Psicosociològiques                                             Domènec Méndez


1. Introducció a la Psicología           {  GENERAL, experimental, social, evolutiva, psicobiologia…
           (8 setmanes)                                 APLICADA educativa, clinica i industrial
Dinàmica de grup.
Ø      Principals autors i teories {       INICIS:  Wundt, Darwin, Diferencial, Funcionalismo, animal…
            CONDUCTISME, GESTALT, FREUD – JUNG, COGNITIVA, HUMANISTA, WILBER
                                                                                                          Video: Una Terapia Peligrosa.
Ø      Principals Processos psicològics:
PERCEPCIO, ATENCIO, MEMORIA, MOTIVACIO, PENSAMENT-LLENGUATGE
Ø      Bases psicopedagògiques de l’aprenentatge:
reforç, observacio, recolzament, descobriment, significatiu,

Ø      Edats de la Vida: INFANCIA, ADOLESCENCIA, ADULTESA, VELLESA (Debat Guiat)

2. Introducció a l’Antropologia FISICA, ARQUEOLOGICA, LINGÜÍSTICA, SOCIAL, URBANA…
            (8 setmanes)                Terence McKenna, Riane Eisler

  • Models Teòrics:                      EVOLUCIONISME, NORD-AMERICA, BRITANIC i FRANCES
  • L’Organització en grups,          FORMALS, INFORMALS, PERTENÇA, PRIMARIS…
  • Les Relacions de Parentiu.       FILIACIO, MATRIMONI, RESIDENCIA, GENERE

  • Diferents formes d’Organització Socioeconòmica. Reciprocitat i distribució, (Video: Inside Job).

  • L’Organització Politica.

  • Identitat i Diversitat Cultural.

  • Que es el Canvi Social?           Institucions com a element de canvi, globalització i canvi social,
  • Politiques Globals i Estratègies de Cooperació en l’àmbit de l’educació –
 Treball d’Unitat Didàctica

3. Int. a la Sociología POSITIVISME, MATERIALISME, EMPIRISME, RACIONALISME,
            (8 setmanes)

Ø      El Procés i Agents de socialització

Ø      De la Societat Industrial a la Societat del Coneixement, Marc Organitzatiu, La situació de la dona.
Treball d’Unitat Didàctica

4. Metodes i Tècniques d’Investigació Social.
                                    (9 setmanes)
Ø      Els Processos d’investigacio a les ciències socials

Ø      De l’existència del problema a la formulació de les hipótesis. Tipus d’hipòtesis, tècniques d’elaboració

Ø      A la Recerca d’Informació. Metodes i tècniques qualitatives i quantitatives, l’Observació,
Històries de Vides. Activitat 5.2 Treball d’U. Did.

Bases Antropològiques i Psicosociològiques
Nom…………………………………………………………………Grup…….... Data ……………….
E.mail……………………………………………………………….


El perfil professional d’aquest CFGS d’Integració Social sovint ens portarà a a treballar amb col.lectius determinats com ara dones maltractades, immigrants, afectats per malalties -cròniques o terminals-, accidentats, discapacitats, drogodependents, gent gran, desempleats, sensesostre, tribus urbanes, convictes o ex-convictes, refugiats, afectats per catastrofes naturals, etc… Quines d’aquestes actituds comparteixes?


Ø      Tenir cura d’altre gent, familiars o amics, forma part de la vida de tothom com per exemple cuidar germans, fills, pares, quan estan be o malalts, accidentats o moribunds, atabalats de feina o a l’atur…

Ø      i formar part d’alguns d’aquests col.lectius és simplement un procés natural que ens ha de passar a tots, mes tard o d’hora.

Ø      Però fer d’aixó la teva feina requereix coneixements i una predisposició especial, bàsicament, tracta als atres com t’agradaria ser tractat.

Ø      Sóc una persona totalment equilibrada.

Ø      Sóc una persona totalment equilibrada i mai no me veure en cap d’aquestes situacions,

Ø      Tothom té alguna cosa que ens afecta el caràcter, és la part atractiva de la vida.

Ø      Les situacions de desesperació, inestabilitat i indefensa d’aquests col.lectius amb els que traballo o traballaré poden arribar a  a afectar-me i deprimir-me.

Ø      Aquest cicle ens hauria de donar eines per mantenir la nostra estabilitat emocional en un contexte de col.lectius en dificultats.

Ø      …………………………………………………………………………………………………

Ø      …………………………………………………………………………………………………

1. Tens alguna habilitat o passatemps especial?

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Hi ha alguna dinàmica de grup que podria ser útil en la teva formació per aquest crèdit?
……………………………………………………………………………………………………………..

3. Que esperes d’aquest crèdit?

……………………………………………………………………………………………………………..

4. Algun altre comentari.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

No comments:

Post a Comment