Friday, October 5, 2012

Mapa Conceptual de Teories de Psicologia1. El gràfic divideix les teories de Psicologia en dos eixos fonamentals segons creguin en la interacció cos i ment. Els quadres s'insereixen quan comparteixen punts de vista i es superposen quan comparteixen punts de vista amb altres currents.

2. Determinisme i Indeterminisme podria ser un altre eix vertebrador.

3. Farem servir aquest grafic de tant en tant a l'hora d'introduir noves teories de psicologia en general o de psicologia de l'aprenentatge per les dues especialitats de Integració Social i Educació Infantil.

4. Introduir una linia de temps amb breus resenyes sobre el context historic podrien ser aclaridores per tenir una visio de conjunt.

5. Introduir igualment els corrents filosòfics que van desembocar en la psicologia com a ciencia pot ser encara mes aclaridor, sobretot per aquells estudiants que volguin aprofundir en la materia posteriorment.


No comments:

Post a Comment