Tuesday, November 20, 2012

CCFF didactica UF 2 clau d'examen1. a. Quines son les caracteristiques de l'escola eclesiastica, tradicional i escola nova, i b.  quines son les raons socials, economiques i politiques que les justifiquen?
puntuacio a:  3 (noms i dates: 1)
puntuacio b:  3

a. Les caracteristiques generals de l'escola eclesiastica, tradicional i nova son... (veure resum).

b. El mestre com a centre del proces d'aprenentatge i el traspas vertical del coneixement propi de l'escola eclesiastica i tradicional esta vinculat a estructures politiques no democratiques i oligarguiques que propicien poca mobilitat de classe social i dediquen pocs recursos economics a l'educacio. Van caracteritzar els paisos europeus fins a finals del segle xix, les dictadures entre la primera i segona guerra mundial, les dictadures posteriors, i fins i tot, l'europa de la guerra freda a causa de la por que corrents pedagogiques innovadores poguessin instar el comunisme, constituit com a nou "perill" del mon lliure.

La prioritat de les necessitats de l'alumne i la consideracio del mestre com a coordinador a l'escola nova esta lligada a la pujada de la burgesia en decriment de l'aristocracia, i a la instauracio de regims democratics on els votants eran determinants del govern electe. Els nous corrents pedagogics, l'estimul del sentit critic i la imaginacio, estan intimament lligades al creixement economic en un mon global i liberal on les alternatives imaginatives, originals i inventives en els camps de la ingenieria, comunicacions, etc... resulten claus per la competitivitat.

L'escola integradora i assimiladora esta relacionada o hauria d'estar relacionada amb una major dotacio economica pel seu funcionament i la formacio dels docents, i major movilitat de classe social. Finalment, el nou concepte d'educacio amb l'objectiu de crear ciutadans i ciutadanes responsables segons normativa europea esta orientat a donar les eines necessaries a la poblacio dels paisos europeus per evitar politiques corruptes.

2. a. Com relacionaries el repas d'aquest examen i l'examen mateix amb b. les teories de l'aprenentatge i c. la resta de continguts d'aquesta unitat formativa?
puntuacio a. 1
puntuacio b. 1 (noms i dates 0'25)
puntuacio c. 1 (noms i dates 0'25)

a. Despres de fer un repas dels continguts, el professor va demanar consell als alumnes: posar un examen tradicional per avaluar la nova pedagogia innovadora i l'escola nova resulta contradictori; sobretot considerant que a l'escola actual es valora mes SABER relacionar continguts que TERNIR-los.
Llavors, com podem fer un examen innovador? com podem afavorir l'habilitat de relacionar continguts?

Nico va comentar que algunes preguntes de l'examen podrien emfatitzar precisament la relacio entre conceptes.
Yusara va suggerir que els alumnes inventessin les preguntes.
Alguns altres van suggerir no fer examens com a la unitat formativa d'altres moduls.

En aquest moment, el professor va explicar l'estrategia de l'examen.
Al dia seguent, vam fer una dinamica per motivar els alumnes, previa a l'examen mateix.

b.Treballar en grup la resposta de la pregunta 1 sense col.laboracio del formador esta relacionat amb l'aprenentatge per descobriment de Bruner, i l'aprenentatge per ajut de Vygotski. Saber apriori part de la pregunta, estudiar-la i transcriure aquesta informacio el dia de l'examen esta relacionat amb l'aprenentatge per reforç del conductisme; inventar una pregunta i respondra-la esta lligat a l'aprenentatge significatiu d'Ausubel mentre que l'aprenentatge per observacio de Bandura es dona en tot el proces d'avaluacio.

c. Si d'un examen coneixem d'antuvi quasi totes les preguntes -encara que no totes les respostes-, llavors, com a minim, deixa de ser un examen convencional; fins i tot podriem dir que deixa de ser un examen tal com postulava l'escola libertària a casa nostra abans de la Guerra Civil per convertir-se en un sistema d'avaluació que fomenta la responsabilitat personal, la inclusió social i la no competitivitat.

La dinamica del "grit de guerra" esta relacionada amb practicament tots els pedagogs de l'escola nova que donen a les emocions i a la motivacio un paper importantissim en el proces d'aprenentatge.

Aquest metode d'avaluacio fomenta el treball en equip; i mesura  prou be no nomes el sentit critic, tambe l'interes; alhora, potencia el saber (fer conexions entre continguts) en comptes de tenir (continguts). Amb altres paraules, en una societat de la informacio com la nostra on disposem de tot el coneixement al nostre abast, el que realment es necessari es el sentit critic per decidir que es rellevant i que no ho es.

3. a. inventa una pregunta sobre aquesta unitat formativa i b. respon-la.
puntuacio a. origininalitat 0'25 relevancia 0'25
puntuacio b. 0'5

Al començament de l'Escola Nova o Activa, tambe actualment a l'escola rural, els estudiants de cursos superiors o mes avançats ajudaven als mes petits o menys espavilats. Aquesta circumstancia produia una veritable solidaritat social perque l'exit de tots era l'exit de cadascu. Actualment, els estudiants no s'ajuden mutuament de la mateixa manera i per tant, fomentem la competitivitat. Com podem fer servir l'avaluacio per afavorir la solidaritat social tal com es fa a l'escola rural o es feia a l'escola nova?

No es un tema facil, pero es podria introduir el concepte d'intel.ligencies multiples per il.lustrar que tothom es important d'alguna forma i tothom pot ajudar tothom en aquest proces d'apendre. A partir d'aqui, les avaluacions podrien restar punts als que tinguin mijanes mes altes per tal d'afavorir l'ajut i la responsabilitat de tots sobre tots, alhora, les avaluacions podrien pujar la nota dels que obtinguin mitjanes mes altes si les notes mes baixes soprepassen unes notes determinades.

18 comments:

 1. el examen me parecio innovador pero muy justo de tiempo ya que tuve que aprender un poquito de historia que no habia visto y se me hizo un mundo mas todavia si lo ves el mismo dia pero en si, bien ya que te hace pensar y es una forma creativa de implicarnos.
  en cuanto a la nota que nos ayudemos unos a otros con informacion si no entendemos algo pero no en cuanto a quitar puntos porque eso es muy personal a cada uno le cuesta lo suyo.

  ReplyDelete
 2. El examen me ha parecido correcto, pero un poco precipitado en cuanto al tiempo que hemos tenido para obtener la información de la relacion con la historia. La idea ha sido buena y creo que positiva ya que nos ha facilitado las tres preguntas en las que entraba todo, y que mas o menos podias sacar puntos por una cosa o por otra.


  Por otra parte, el tema de ayudarnos en clase me parece muy buena idea, y creo que en algun momento y por grupos ya se está haciendo. Porque cuando nos reunimos para hacer las preguntas ya se veia una ayuda por parte del grupo muy positiva, pero eso de entrar en tema de quitar o subir puntos me parece independiente al tema.

  ReplyDelete
 3. A mi ma semblat be que hagis fet aquest métode amb l'examen, lo que si ha sigut una mica precipitat només en una nit aver-lo d'estudiar tot. També et volía dir que sempre que fas els examens mingo només una cosa no em sembla be la meva opinio, es que per ejemple quan dones la data d'un examen i es en una setmana o dues, doncs fas el repas un dia abans de l'examen i m'agradaría que el donesis una mica abans perque així sabre el que es important per estudiar i el que no, per no estudiarme una cosa que despres no surtira.

  ReplyDelete
 4. Creo que lo de conocer las preguntas del examen antes de hacerlo es bastante motivador a la hora de estudiar, porque te hace prepararte con más esmero... Además no son preguntas sencillas o simples del tema,si no que te hace investigar y relacionar terminos... Eso convierte el examen en un ejercicio más dentro del aprendizaje.
  Lo que no me ha parecido del todo bien es el poco tiempo que nos han dejado para prepararnoslo, puesto que era un tema muy extenso y una noche (desde mi opinión)no era suficiente para preparar un examen de ese tipo.

  (Suerte que la corrección no ha tenidomucho en cuenta fechas y conceptos de ese estilo)

  ReplyDelete
 5. El examen me parecio un poco dificil a la hora de estudiarlo porque era mucha historia, si que es cierto que dijiste las preguntas pero un dia antes del examen habia una parte que si teniamos que estudiarla y no habia excusa para suspenderlo pero otra parte era todo por desarrollo común. Por eso estos tipos de examenes no me gustan porque luego si no puedes estudiar aunqe te sepas las preguntas y lo suspenden luego el profesor te lo echa en cara diciendo que te dio las preguntas del examen. A cara el proximo examen me da igual como sea porque para eso esta el profesor tanto como si dice las preguntas del examen decirlas con antelacio como si no las dice y hacer el resumen mas especifico y dar mas tiempo para estudiar.

  ReplyDelete
 6. Personalmente creo que esta bien realizado, pero a mi no me acaba de concencer ya que solo había tres preguntas.
  En la primera principalmente su puntuación era excesiba. Creo que sería mucho mejor que hubiesen más preguntas y con puntuaciones mas similares. Por lo demás me parece que es un buen examen, ya que ayuda a que podamos aprobar, relacionar conceptos, entre otras cosas.

  ReplyDelete
 7. Creo que la metodología que se nos presenta para hacer el examen está muy bien, a mi principalmente me gusta porque se evalua la capacidad de relacionar conceptos y de la utilización de las competencias basicas personales, en vez de evaluar conceptos simplemente memoristicos. La metodología de darnos las preguntas un día antes del examen implica una relación entre lo que ya sabes y lo que esa pregunta te pide que sepas. Es decir implica una capacidad de analisis de la pregunta y una preparación previa para el día del examen.

  Mr Potato.

  ReplyDelete
 8. En cuanto al examen con preguntas me parece bien ya que se fomentó el relacionar contenidos,la unica pega és el poco tiempo de antelación con el que hicimos el repaso ya que el tema de contexto histórico estaba poco trabajado y era muy general.

  El tema de ayudarnos unos a otros me parece bien aunque creo que eso en el grupo de clase ya se lleva a la práctica, por tanto es a titulo individual, pero si se quisiera llevar a cabo creo que lo de la nota no ayudaria para nada.

  ReplyDelete
 9. El modelo de examen realizado no me desagrada, me parece correcto. El único inconveniente que encuentro, es que la primera pregunta era muy larga y valía demasiado. Desde mi punto de vista, en lugar de poner una pregunta que valga 6 puntos, pondría un par de preguntas más y que cada una valiera 3 o más preguntas y que cada una valiera 2 puntos.

  ReplyDelete
 10. GRUPAL: Sobre el tema de ayudar a los compañeros, me parece correcto, si me piden ayuda, ayudaré; lo que no me parece correcto es que baje puntos, es preferible que cada uno se quede con la nota sacada en el examen.

  ReplyDelete
 11. Nos parece bien aplicar este método de Escuela Nueva, sabiendo las preguntas e incluso después proponer una pregunta nosotros pero nos gustaria fuese con un poco más de antelación para prepararnos las respuestas, especialmente porque este tema tenia bastante teoria, además habia que relacionar contextos de esta unidad y eso nos cuesta más. Para el próximo examen nos gustaria hacerlo con antelación por si tenemos alguna duda poderla resolver a tiempo. Muchas gracias!! =)

  ReplyDelete
 12. Para mi me ha parecido dificil, ya que habia mucha información que estudiar y lo que a mi más me costo és el tema de relacionar la historia, los precursores, etc.
  Creo que decir las preguntas horas antes del examen es muy precipitado, pienso que eso se deberia de hacer dias antes para poder prepararlo mejor sobretodo cuando las preguntas són de ralacionar contenidos. A mi hacer los examenes como hasta ahora o como el del otro dia no me importa però si las preguntas són dichas antes y poder prepararmelo.

  ReplyDelete
 13. Me ha gustado esta nueva manera de realizar el examen, ya que al prepararlo sin darte cuenta repasas todo el tema y tanbièn me gusta la parte de relacionar los conceptos por que es la manera de entender por que pasaron las cosas y de donde bienen las metodologia que usaremos en el futuro.Lo unico que no me ha gustado es que es muy largo y es muy facil que se te olvide en el proceso datos importantes.

  Me parece muy interesante esta nueva propuesta de examen, siempre que el grupo se comprometa a trabajar en equipo y todos participen dentro de sus posibilidades.

  ReplyDelete
 14. El modelo de examen realizado no me desagrada, me parece correcto. El único inconveniente que encuentro, es que la primera pregunta era muy larga y valía demasiado. Desde mi punto de vista, en lugar de poner una pregunta que valga 6 puntos, pondría un par de preguntas más y que cada una valiera 3 o más preguntas y que cada una valiera 2 puntos.

  ReplyDelete
 15. marta & veronicaNovember 23, 2012 at 1:17 PM

  GRUPAL: Sobre el tema de ayudar a los compañeros, me parece correcto, si me piden ayuda, ayudaré; lo que no me parece correcto es que baje puntos, es preferible que cada uno se quede con la nota sacada en el examen.

  ReplyDelete
 16. marta & veronicaNovember 23, 2012 at 1:17 PM

  GRUPAL: Sobre el tema de ayudar a los compañeros, me parece correcto, si me piden ayuda, ayudaré; lo que no me parece correcto es que baje puntos, es preferible que cada uno se quede con la nota sacada en el examen.

  ReplyDelete
 17. El examen me pareció muy innovador y una manera muy útil de dejar un método tradicional atrás. De esta forma podemos saber por donde ira el examen, estudiar lo más importante y de una manera mejor pero considero que las preguntas del examen se tendrían que comunicar con antelación y no un día antes. De todas formas me parece una idea perfecta este nuevo enfoque. Respecto a la idea de la escuela rural sobre ayudar a nuestros compañeros hoy en día como se realizaba antiguamente, me parece perfecto ayudarlos en todo lo que sea posible pero, no me parece nada bien bajar mi nota porque algunas personas les vaya mal el examen o si ami me fuera mal tampoco me parecería bien que una persona que se haya esforzado por sacar un 7, 8.. le tenga que bajar la nota por mi culpa. En definitiva propondría ayudar pero respecto a la nota cada cual que se espabile que en esta vida no te regalan nada.

  ReplyDelete
 18. Ami me ha gustado mucho el examen,aunque juega en mi contra el tema desarrollar ya que me cuesta mucho,tambien se me hace como muy raro saber las preguntas ya que siempre se ha tenido como el secreto mas grande del mundo,pero en si el examen me ha gustado y la verdad estoy aprendiendo un monton,cosas que a lo mejor nosabia como relacionar conceptos.
  Sobre ayudarnos unos a otros me parese genial pero lo de quitar puntos es un poco injusto.

  ReplyDelete