Thursday, January 10, 2013

Pedagogia Sistemica


"Citaré una intervenció de Bert Hellinger sobre la relació del mestres i les famílies:
Voldria dir quelcom sobre la relació de pares i mestres, primer van els pares, després els nens i després els mestres, aquest és l'ordre. Els pares confien els nens al mestres i aquests representen els pares davant els nens, només poden fer- ho, si els pares tenen un lloc en els seus cors. Qualsevol mestre que es consideri millor que els pares, ja ha perdut.
Un nen estima als seus pares siguin com siguin i no al mestre, primer estima els seus pares, després al mestre si aquest estima i respecta als seus pares. Moltes vegades tenim una idea estranya, com si la nostra família fos la correcta i com si allò que és vàlid en la nostra, fos vàlid per tothom. En realitat  però la nostra família és una entre milions, i totes elles són bones i correctes i a l'hora molt diferents Aquest és el primer fet a reconèixer que les diferents famílies són totes valides i totes les cultures també, son totes formes d'existència i de realitzacions humanes i és molt important que el mestre respecti això en cada cas. És necessari que en part s'oblidi dels seus valors i principis per poder reconèixer els valors dels pares. Aquesta actitud li permet aportar els seus coneixements i trobar la confiança dels nens estant al servei dels pares, així pot complementar i completar el treball dels pares.”
La pedagogia sistèmica significa fer tot un treball de les actituds, i de la comunicació lògica i analògica. El seu efecte és que transforma la nostra mirada d'una forma molt profunda. En la comunicació humana un tant per cent molt elevat són els components analògics que és per on circula la informació inconscient, el que sentim, el que creiem, el que pensem, això pot donar lloc a missatges molt contradictoris, les nostres paraules donen un missatge, però les nostres actituds, mirades, gests n'estan donant un altre. Aquestes paradoxes creen moltes discòrdies en la comunicació humana i per tant en la interacció entre les persones, arribant a bloquejar o frenar l'aprenentatge, en el cas d'una escola, o crear mala dinàmica entre l'escola i la família. Per tant la pedagogia sistèmica posarà la mirada en les pautes que connecten i quines són les regles o patrons que poden afavorir i quins estan obstaculitzant el poder realitzar la nostra tasca educativa". citat de Merce Traveset a:  http://www.mercetraveset.com/psistemica.html

Fes un organigrama indicant els grups als que pertanys, les persones que l'integren, la teva posicio i relacio  familiar i personal amb elles. Per tal de preservar la teva privacitat, no posis el teu nom, sino un numero o un altre codi que t'identifiqui, tampoc no cal que posis el nom real dels components de cada grup, pero si la inicial per exemple.

Comença per realitzar un esborrall a la part posterior de la fulla din A3 quadriculada que et proporcionaran, escrivint la teva inicial o codi o dibuix que t'identifiqui en a tu, i  a partir d'aqui continua amb la resta de membres. Passa'l a net.

Segons el grau d'intimitat:

GRUPS PRIMARIS solen ser relativament petits i es caracteritzen per tenir una forta carrega afectiva a mes d'un fort sentiment de pertinença, la qual cosa hauria de facilitar la comunicacio directa entre els seus membres. Penseu en la vostra colla d'amics, la familia, etc...

GRUPS SECONDARIS es mes nombros, les relacions interpresonals son indirectes i hi trobem una relativa especialitzacio. Son exemples d'aquesta categoria l'escola, l'empresa, la comunitat de veins, etc...

Segons el grau d'interaccio fisica, podem parlar de:

GRUPS FORMALS son els que estan formats expressament. 

GRUPS INFORMALS depenen mes de les relacions espontanies, com ara els grups d'amics. Tanmateix tambe poden tenir una certa estructura; aquest seria el cas dels assistents a una manifestacio.

Segons la relacio de l'individu amb el grup,

GRUPS DE PERTENENÇA grups per edats, classe social, professio, sexe, etc... es a dir, (grups) que l'individu en forma part.

GRUPS DE REFERENCIA el grup al qual la persona no pertany, pero se sent identificat i aspira a formar-ne part.

Montse Sorribas, Alicia Gamundis, Maite Rieres, Nuria Sansano  (2009) Bases antropologiques i psicologiques. Barcelona: Altamar.


No comments:

Post a Comment