Sunday, September 23, 2012

CFGS M02 Didactica - Que entenem per educació?


We Don't Need No Education -  Pink Floyd in concert


We Don't Need No Education - Pink Floyd The Wall

Discutir el terme d'Educació a partir d'aquest video, evolució i sentit actual.
Definir Intervenció: l'actuació que es realitza per millorar o afavorir les necessitats circumstàncies individuals i/o col.lectives.

i quines són aquestes necessitats? materials, de salut, de dignitat.

diferencia entre intervencio educativa i atencio assitencial.

Aspectes de la intervenció: integració i inclusió

Modalitats d'intervenció: formal, no formal i informal

Pedagogia del context: projectes educatius de ciutat i comunitats d'aprenentatge

activitats 3, 4, 5, 6, 7, 8No comments:

Post a Comment