Sunday, September 23, 2012

CFGS C6 Bases Antropològiques - Presentació crèditCFGS ISO C6 Bases Antropològiques Ins Camps Blancs 2012-13
Presentació credit -  Domènec Méndez

El propòsit d'aquesta activitat és repassar els continguts generals del crèdit definint els conceptes bàsics de cada disciplina per tal de proporcionar a l'alumne una visió de conjunt que li pugui ajudar des d'ara a definir les seves preferències professionals i alhora li ajudin a definir la temàtica del seu treball de curs del que hem inclòs alguns exemples.

Visionat del video: Humor TV - EL CLUB DEL CHISTE – Antena3.com

Anàlisi de l'èxit d'aquest programa.

PSICOLOGIA-Definició.......................................................................................................................................

parts: .............................................................. ….....................................................

branques: ….......................................................... ….....................................................
….......................................................... ….....................................................
….......................................................... ….....................................................
…..........................................................
…..........................................................
Des del punt de vista psicològic, quins aspectes podríem il.lustrar o estudiar amb el programa?
1 …............................................................................................................. - ...................................
2. …............................................................................................................ - …...............................
3. …............................................................................................................ - …...............................
4. …............................................................................................................ - …...............................

ANTROPOLOGIA – Definició …....................................................................................................
….......................................................................................................................................................

Subdisciplines: - ….......................... - …................................. - …................................
- …................................. - …...............................
- ….......................... - ….................................
- ….......................... - …................................. - …...............................
- ….................................
Des del punt de vista antropològic, quins aspectes podríem il.lustrar o estudiar amb el programa?
1 …............................................................................................................. - ...................................
2. …............................................................................................................ - …...............................
3. …............................................................................................................ - …...............................
4. …............................................................................................................ - …...............................

SOCIOLOGIA - Definició ….........................................................................................................
Objectius ….....................................................................................................................................

Des del punt de vista sociològic, quins aspectes podríem il.lustrar o estudiar amb el programa?
1 …............................................................................................................. - ...................................
2. …............................................................................................................ - …...............................
3. …............................................................................................................ - …...............................
4. …............................................................................................................ - …...............................

METODES I TECNIQUES D'INVESTIGACIO SOCIAL.

 • Hipòtesis i Tècniques per la formulació de les hipòtesis;
 • Mètodes d'investigació quantitatius – enquestes
 • Mètodes d'investigació qualitatius – entrevistes - http://ssrn.com/abstract=1663350


Exemples de Treballs de Curs i 
Presentacions orals: • Tractament de les conductes marginals a la sèrie d'Aida de TV1 i possibles aplicacions terapèutiques en col.lectius similars.

 • Evolució de grups determinats de diferents col.lectius marginals -inmigrants, orfans, menors, gent gran, sense sostre, mares solteres o maltractades, drogodependents...- als centres d'acullida, centre de menors, hospitals de dia, esplais, etc...

 • The American Indian Religious Freedom Act of 1978 i les esmenes de 1994 sota el President Bill Clinton.

 • El botellón.

 • El Corralito i els bancs de temps.

 • Paganisme a la cultura popular catalana: Diables i correfocs, el Caga Tió, La Patum de Berga, L'Aquelarre de Cervera, etc... 

 • Phoolan Devi i la discriminació de castes http://es.wikipedia.org/wiki/Phoolan_Devi

 • Discriminació de gènere a Thelma y Louise

 • Henry: Portrait of a Serial Killer. 

 • Música, Ball, Gastronomia com a tema de multiculturalitat i integració.

 • Bases Antropològiques, recursos audiovisuals i dinàmiques de grup.

 • ….............................................................................................................................
 • ….............................................................................................................................
 • ….............................................................................................................................
 • ….............................................................................................................................COMENTARIS

  …............................................................................................................................
  …............................................................................................................................
  …............................................................................................................................
  …............................................................................................................................

No comments:

Post a Comment