Monday, October 15, 2012

debate educación no formal (Lorena Crespo, Míriam Fernández, Marta Fuentes, Nuria Rojas)

Institució..........................................................Data.....................

 

DEBAT GUIAT SOBRE L'EDUCACIÓ NO FORMAL

 

Components del grup

El teu nom...... .................................................................
Nom.............................................................................
Nom......................................... ....................................
Nom....................................................... …..................
Nom....................................................... …..................

A. FASE DE POSICIONAMENT. Escriu els noms dels components del grup i escull un moderador. Escull entre les opinions següents i/o inventa altres. Marca també la posició dels teus companys i defineix si es donen posicions contraries en una sola ronda de paraules si és possible. (10 minuts)0 Els pares no tenen que abusar les hores lúdiques dels seus fills amb activitats diàries extraescolars.

0 Els pares per no tenir a casa els seus fills tota la tarda els porten a activitats.


0 Els pares apunten els nens en activitats que els hi hauria agradat fer a ells, en lloc de tenir en compte l'opinió dels seus fills.

0 Els pares apunten els fills ha fer anglès per competivitat perquè aprenguin abans que els altres nens.

0 Els pares apunten els seus fills ha fer anglès pel fet que tenen més retenció (són esponges) de petits. No estem d'acord que facin anglès als 3 anys, però si als 6.

0 Anar a la ludoteca un par de cops a la setmana és positiu per els nens, ja que fan els deures, es relacionen amb altres nens i juguen.

 

0 Apuntar-los els caps de setmana a un esplai, afavoreix la seva relació amb altres persones en altres àmbits.

 

0 A l'estiu apuntar-los a cases de colònies, es positiu perquè es relacionen amb la natura i fan activitats que durant l'any no poden fer sigui pel lloc on viuen o pel temps.

 

0 Apuntar-los a fer algun esport (fútbol, bàsquet, ballar...) és bo pel seu estat físic, saludable i psicològic.

 

0 Portar-los al "chiquipark" mentrestant  els pares fan la compra, ajuda a que no s'avorreixin i es desfoguen jugant amb altres nens. 
...............................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................


B. FASE D'ARGUMENTACIÓ. Per torns, dona raons que justifiquin i concreta les teves opinions, anomena els components del grup amb qui estàs d'acord i defensat o defenseu-vos de les opinions contraries, si et demanen alguna aclaració, contesta; en el cas contrari, senyala o escriu la teva resposta per respondre quan et toqui i així evitar monopolitzar la conversació o parla en cercles. Resumeix igualment les intervencions dels teus companys i anota'l (en tres rollant-ne de paraules o 20 minuts)

 
0 La socialització dels nens és importantíssima pel seu desenvolupament, tant afectiu com cognitiu.

0 Que els nens realitzin tantes activitats, fa que els nens estiguin més cansats psicològicament els agota.

0 Que els nens tinguin una intervenció socioeducativa no formal, els ajuda en les seves relacions socials ja que atén en primer lloc les necessitats socials dels nens.


0 Es positiu que els nens facin alguna activitat entre setmana per fomentar el seu aprenentatge i ampliar els seus coneixements.

 

C. FASE DE CONCLUSIONS. Per torns i breument, defineix la postura que adoptes al final del debat, si igual o diferent respecte teva opinió inicial i les raons que t'han portat a mantenir o canviar de parer. Anota les intervencions dels teus companys i les conclusions del grup. (15 minuts).

0  tots hem mantingut opinions correctes i encertades

0  algun cop han hagut diferents punts de vista i opinions

0  per tant, estem d'acord en que per una part tenen que esta pels seus estudis des de ben petits però també han de valorar que els nens estiguin bé y que no s'estressin només amb estudies, que fora de l'educació formal també existeixen més coses i també son educatives

1º postura a favor de l'educació no formal (defensada per tot el grup)

2º postura defensada per tot el grup que els infants necessiten activitats no formals educatives (anglès...) depenen les edats

3º postura defensada per tot el grup, els infants han de gaudir de l'educació no formal sigui en ludoteques , esplais o casals, pel fet que es relacionen amb altres infants i altres àmbits
  Postura defensada pel grup,  els infants a més de tenir l' obligació d' estudiar han de tenir el seu temps lliure, per fer el que ells vulguin

 

                                                      auto-evaluació   -    nota formador

nota de grup (organizació)..............................................................

 

nota individual......................................................................................

respecto en el torn de paraula, emaptia, asertivitat.

 

 

 

Lorena Crespo

Míriam Fernández

Marta Fuentes

Nuria Rojas

No comments:

Post a Comment