Wednesday, May 15, 2013

Cicles superiors - M02 Didactica de l'Educacio Infantil. - Examen Unitat formativa 4.
Aquesta Unitat formativa te el handicap de coincidir amb tot un seguit de dies no lectius per un motiu o un altre, una festa local el proper divendres, segona pasqua el proper divendres, credit de sintesi els propers dos dies i una sortida al museu dijous que ve.

En aquest context, creiem mes adient donar la unitat formativa mitjançant la presentacio amb diapositives, fer algunes de les activitats que proposa el llibre de text i puntuar aquest esforç.

La planificacio i l'assaig de LipDub dels dos ultims divendres es pot considerar com a activitat en la educacio no formal tal com suggereix el llibre de texte.

Tampoc descarto la possibilitat d'introduir alguna altra activitat en aquest sentit, com pintar mandalas que pugui lligar amb el concepte de relaxacio de MO7 Desenvolupament SocioAfectiu que ha de contar com a treball puntuable pels dos moduls.

En aquest context, hem preparat l'examen inclos adalt:

- l'examen reflexiona sobre el paper del TEI en l'educacio no formal d'aquesta unitat formativa pero tambe en l'educacio formal,  i valora habilitats dels futurs educadors en proporcions que considerem adequades a la formacio rebuda al llarg del curs, com poden ser:

- capacitat de sintesi escrita i oral,
- creativitat escrita i artistica,
- capacitat per escoltar i sintetitzar la informacio d'un interlocutor o company,
- capacitat per avaluar el propi treball,
- expressio oral,

en aquest sentit:

- la part escrita i artistica consta un 60 % de la nota,
- l'exposicio oral conta un 40 % de la nota.

procedirem com segueix:

Divendres, 24 de maig

15:00 h. 17:00 h.

repartim fulles DIN A 3 amb l'examen indicat, i els alumnes tenen dues hores per completar les preguntes de l'1 al 5.  (fulla apart per la representacio grafica). ja tenen coneixement d'aquestes preguntes i les poden preparar a casa i estudiar-les pero el dia de l'examen no es permet aquest material d'estudi o cap altre ajut.

en acabar, els alumnes donen l'examen al professor.

18:30 h. 20:30 h.

els alumnes reben el mateix examen que han complert anteriorment per completar la pregunta sis, llevat de l'alumne que exposa, que pot tenir unes notes amb quatre frases resumint les quatre respostes a exposar oralment.

mentre un alumne exposa oralment, el seguent alumne pot sortir fora de classe per preparar la seva intervencio posterior.

les exposicions orals han de durar entre 8 i 9 minuts.

Dilluns 27 de maig

15:00 h. 17:00 hores

acabarem les exposicions orals començades l'ultim dia,
una vegada acabades, els mateixos alumnes s'asseguraran que la resta de companys han pres nota correctament de les seves propies exposicions orals a la regunta 6, corregint-lo si cal, tal com vam fer els primers examens de curs.

es tornara els examens al professor.No comments:

Post a Comment