Friday, June 7, 2013

Avaluacio EIN 1 ABCD M02 / M07

Indicacions generals.

cada alumne s'identifica amb les inicials del seu nom i cognoms en sentit invers, per exemple, Joan Quan Balla, seria bqj.
groc clar indica els examens del diferents nuclis formatius;
taronja indica els treballs corresponents a la unitat formativa;
groc fort indica la nota de les diferents unitats formatives;
l'ultima nota es la nota final.

EIN 1AB M02 Didactica.

les tres primeres columnes indiquen notes d'examens, 
la quarta columna en blanc es la mitjana corresponent,
les quatre columnes seguents es refereixen a treballs, pg. 32, mapa conceptual, debat i treball nf 2 amb la mitjana corresponent,
la unitat dos nomes contava amb el nf. 4, examen, treball i mitjana indicades a continuacio;
uf3 constava de quatre examens indicats amb la mitjana corresponent,
els treballs inclouen un treball en grup, resum, debat, nota general de la dinamica de recons, notes de les fitxes de recons i tallers, treball en grup i nota mitjana de deures, amb la mitjana i nota de la uf corresponent.
l'ultima unitat formativa 4, nf 10, consta d'examen per una banda, activitats a classe el dia de la presentacio, fitxa de Sant Jordi, LipDub i dinamica a la platja. 
Recordeu que els divendres tenim dues hores de didactica i dues de socioafectiu, per tant, la nota de LipDub i platja tambe sortira a socioafectiu, en el cas del LipDub els criteris d'avaluacio son lleugerament diferents segons sigui Didactica -on la part academica primava- o Socioafectiu -on la interaccio era l'objectiu principal. 

A didactica, tothom ha de tenir un 9 del LipDub el dia 10 de maig, llevat dels que van faltar la classe de preparacio i pluja d'idees del divendres anterior 3 de maig.

a continuacio, trobareu quatre columnes en groc clar amb el percentatge de cada uf proporcional a les hores lectives, la suma d'aquests percentatges donen la nota final que esta arrodonida segons els decimals.

EIN 1ABCD M07

les dues primeres columnes indiquen notes d'examen dels dos primers nuclis formatius que formen la primera unitat formativa, amb la seva mitjana,
les columnes seguents indiquen treballs, la linia de les emocions, l'alegria de la vida, la concepcio, fitxa de treball sobre cadena de favors grups AB-, la dinamica de recons que vam compartir ABCD un divendres, les dinamiques al gimnas, l'analisi d'un conte infantil  i la mitjana corresponent,
les columnes seguents indiquen els dos examens restants, i els treballs, mapa conceptual, fitxa de sant jordi, LipDub (els quatre grups de socioafectiu deuen tenir la mateixa nota), el arte de no amargarse la vida (nomes fa mitja a qui hagi presentat oralment o per escrit) i la dinamica de la platja.
l'ultima columna es la nota final.

Felicitats a tothom! Crec que hem treballat força i mereixem un descans. 

Esteu convidats a deixar els vostres comentaris anonims de millora del curs.

1 comment:

 1. s'ha actualitzat els dos llistats de les notes de sociafectiu amb les notes de l'analisi del conte infantil.

  si recordeu les instruccions a l'apartat 7 de http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/11/arquetips-i-genere-brave-de-walt-disney.html

  us demanava incloure la paraula "Arquetip" al tema, de manera que pugues fer una recerca al buscador del blog i em sortissin els vostres treballs, si ho vau aixi, i vau posar el vostre nom o inicials a l'arxiu hauriau de tenir comentari i nota.

  no tothom ho va fer aixi i degut a aixo, la nota
  final no ha variat gaire.

  ReplyDelete